2021 OPL秋季赛季后赛
 • 2021 OPL春季赛常规赛(第一阶段)
 • 2021 OPL春季赛季后赛
 • 2021 OPL暑期赛常规赛
 • 2021 OPL暑期赛季后赛
 • 2021 OPL秋季赛常规赛
 • 2021 OPL秋季赛季后赛
全部选手
 • 全部选手
 • 上路
 • 打野
 • 中路
 • 射手
 • 辅助
 • 击 杀
 • 助 攻
 • 死 亡
 • KDA
 • 场均伤害占比
 • 场均参战率
 • MVP
排名 选手 位置 局数 总击杀(场均) 总助攻(场均) 总死亡(场均) KDA 场均伤害占比 场均参战率 MVP

暂无数据

来OPL官网了解更多精彩资讯,为中国电竞加油!